LEKCE

Lekce typická kontrolovaným plynulým přecházením z pozice do pozice na vlně dechu. Nádech i výdech je spojen s určitým pohybem, což umožňuje udržení pozornosti, nedovolí ztratit se v kontaktu sami se sebou.

Cvičení s prvky jógy využívá zajímavých pomůcek, oslovuje tělo, působí ve svém celkovém pojetí na dítě i jeho okolí, na vnímání sebe sama.

Je vhodnou doplňkovou aktivitou i pro děti, které se věnují výkonnostnímu sportu. Učí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii, radost ze života a sebevědomí, nenásilnou formou je vybízí přemýšlet o sobě samém a svém okolí.

Yin yoga oslovuje ty části těla (kosti, klouby, pojiva a zejména povázky – fascie), které jsou jinové. Zatímco svaly jsou silové, jangové, ovlivňované především pohybem, jinové tkáně oslovujeme klidem, vnitřním tichem.

Investujte do svého těla, mysli a
ducha.

Lekce snoubící symbiózu svalů, které jsou yangové a pojivové tkáně, jenž představují jemnou, yinovou část našeho těla.

Jedná se o rehabilitační cvičení, které využívá aktivaci spirálních svalových řetězců za cílem snížení tlaku na meziobratlové ploténky pomocí oddálení obratlů.

Klidná lekce jógy v pomalém plynutí dechu v pozicích je zaměřená na posílení hlubokého stabilizačního systému těla a na protažení a uvolnění svalů zad.

Všechny lekce jógy probíhají v současné době v klidném prostředí rodinného fitness centra Muscle Factory Březnice.

IC Yoga  Březnice 

Muscle Factory Březnice

Rožmitálska 144, 262 72 Březnice

tel.:605 724 977, e-mail: ivaceradska@seznam.cz