Dětská jóga

Dětská jóga

Cvičení s prvky jógy využívá zajímavých pomůcek, oslovuje tělo, působí ve svém celkovém pojetí na dítě i jeho okolí, na vnímání sebe sama. Dítě se hravou formou stává ohebnějším a silnějším, učí se lépe udržet pozornost. Je vhodnou doplňkovou aktivitou i pro děti, které se věnují výkonnostnímu sportu. Učí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii, radost ze života a sebevědomí, nenásilnou formou je vybízí přemýšlet o sobě samém a svém okolí. Napomáhá dětem lépe zvládat stresové situace.

a

Všechny lekce jógy probíhají v současné době v klidném prostředí rodinného fitness centra Muscle Factory Březnice.

IC Yoga  Březnice 

Muscle Factory Březnice

Rožmitálska 144, 262 72 Březnice

tel.:605 724 977, e-mail: ivaceradska@seznam.cz