Pozice RYTÍŘ, BOJOVNÍK-VIRABHADRÁSANA

Pozice RYTÍŘ, BOJOVNÍK-VIRABHADRÁSANA

Pozice rytíře a bojovníka jsou si blízké. Již při prvním setkání je spojuje historický a mytický pohled, mají však význam i pro nastavení našeho těla, mysli i pro práci s emocemi. Co se však za pozicemi skrývá, možná někoho i překvapí. Podíváme-li se na způsob, jímž kdysi probíhalo pasování na rytíře, kterým vstupoval panoš do stavu rytířského, vidíme souvislosti.

 

 

S nakročenou jednou nohou v kleku, kdy je zadní noha opřena o nárt, úhel mezi stehny a lýtky je 90 stupňů a naše pánev je v napřímení (nenaklápí se dopředu), máme stejnou výšku našich boků, s dlaněmi na stehně nakročené dolní končetiny praktikujeme tuto pozici především v rehabilitaci a ve stejném nastavení probíhal rituál vedoucí k povýšení do dalšího stavu. Pomalým vědomým pohybem a odtlačením od dlaní vedeme paže do předpažení a vzpažení, postupně můžeme přidat otevření hrudníku s nastavením spodních oblouků žeber na přední straně trupu dovnitř našeho těla a s aktivním zapojením břišních svalů. V pozici rytíře neopomeňme vnímat morální zásady, které pozice nabízí. Patří k nim spravedlnost a věrnost, statečnost, štědrost a zdvořilost. Užívejme tuto pozici komplexně na všech úrovních. Může se zdát zvláštní, že jógová praxe přináší i pozice, které mohou působit svým názvem protichůdně k smýšlení a principům jógy. Opak je pravdou. Ne vždy bojovníci bojují proti někomu. Někdy je potřeba vlastní vnitřní sílu vynést na povrch a posouvat tak sami sebe. Základní pozice bojovníka jsou ve třech modifikacích a pojí se s nimi tragický příběh lásky, který si i s pozicemi přiblížíme v některých následujících článcích.

Všechny lekce jógy probíhají v současné době v klidném prostředí rodinného fitness centra Muscle Factory Březnice.

IC Yoga  Březnice 

Muscle Factory Březnice

Rožmitálska 144, 262 72 Březnice

tel.:605 724 977, e-mail: ivaceradska@seznam.cz