Jóga pro zdravá záda

Klidná lekce jógy v pomalém plynutí dechu v pozicích je zaměřená na posílení hlubokého stabilizačního systému těla a na protažení a uvolnění svalů zad. Cvičení vhodné pro všechny cvičence i s onemocněním pohybového systému, zejména páteře. Náplň vychází z poznatků voblasti fyzioterapie, jógy, funkčního cvičení.

Individuální a soukromé skupinové lekce

Pro ty z vás, kteří nemáte možnost navštívit lekce stanovené rozvrhem fitness centra nabízím možnost individuálních lekcí nebo soukromé lekce pro skupiny dětí i dospělých.

Dětská jóga

Cvičení sprvky jógy využívá zajímavých pomůcek, oslovuje tělo, působí ve svém celkovém pojetí na dítě i jeho okolí, na vnímání sebe sama. Dítě se hravou formou stává ohebnějším a silnějším, učí se lépe udržet pozornost. Je vhodnou doplňkovou aktivitou i pro děti, které se věnují výkonnostnímu sportu. Učí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii, radost ze života a sebevědomí, nenásilnou formou je vybízí přemýšlet o sobě samém a svém okolí. Napomáhá dětem lépe zvládat stresové situace.

Antistresový relaxační program

Program vhodný na pracoviště i do kanceláří, který napomáhá schopnosti se lépe soustředit, efektivně třídit a zpracovávat myšlenky, učí pracovat se stresem a pracovním napětím. Podporuje a zvyšuje pracovní výkonnost, pomáhá cítit se lépe, zvyšuje odolnost vůči nemocem. Mimojiné upevňuje vztahy na pracovišti, podporuje otevřenou komunikaci mezi zaměstnanci.Vhodná prevence syndromu karpálního tunelu, migrén a ztuhlých zad.

Jóga pro těhotné

Klasické jógové pozice přizpůsobené fyzickým potřebám a možnostem nastávajících maminek jsou náplní lekcí jógy pro těhotné. Vždy je zdůrazněno bezpečné, vhodně volené provádění pozic, správné dýchání a uvolnění. Cvičení pomáhá posílit tělo, přizpůsobit ho změnám v průběhu těhotenství, tak jak miminko roste. Důraz je kladen na celkové fyzické i psychické uvolnění budoucí maminky.

Power yoga

Rozvíjí flexibilitu a rovnováhu těla i mysli, buduje vnitřní sílu. Svým pojetím pozitivně působí na snížení vlivu stresu, zlepšuje činnost kardiovaskulárního systému, zvyšuje kapacitu plic, reguluje metabolismus a zkvalitňuje spánek. Je typická dynamickým cvičením jógových pozic, rozvíjí fyzickou i psychickou kondici. Je komplexním tréninkem, který propojuje Váš dech, tělo a mysl. Cílem cvičení je dosáhnout harmonické jednoty těla a duše.

Yin yoga

Yin yoga oslovuje ty části těla (kosti, klouby, pojiva a zejména povázky – fascie), které jsou jinové. Zatímco svaly jsou silové, jangové, ovlivňované především pohybem, jinové tkáně oslovujeme klidem, vnitřním tichem. Dosáhneme – li optimální pozici pro daný okamžik, uvolňujeme svaly v oblasti, s níž daná pozice pracuje a přirozeně tak podpoříme přítok výživy do tkáně.

V těchto lekcích používáme nejrůznější jógové pomůcky, které umožňují nastavit pozici a dovolují dosáhnout uvolnění na všech úrovních našeho těla.